Monday, December 12, 2011

Гуниг-миний эхлэл


Ертөнц- нар, сар бас сүнсийг шүтнэм
Ердөө харин би ганцаар гунигийг хүснэм

Хөгшин нарны тамлал мэт ээлт
Би мөнх шөнийн гүнд л амар амгалан
Гунигтай жаргадаг шигээ гунигтай мандтугай
Харин би тэр мөчид сар амрагийн шүлэг тэрлэнэ.

Сар сохор лугаа хийгээд мөн үнэний хэлтэрхий
Гунигтай тачаадаад шөнөд намайг сэрээлээ
Гурван шөнө олон янз сар чамайг харсангүй
Сохор гэдэг нь худал, ийм бөгөөс сүнслэг хувьтай

Сүнс моддын гүнээс урган гарч
Сар нарыг аргадан гуйлга гуйн сүүтийхүй
Бас тэдний сүнстэй гуниг хүүрнэхийг хүснэм
Бүүр эсвэл эхлэл агаад төгсгөлийн үнэн болон орших

Ертөнц- нар, сар бас сүнсийг шүтнэм
Ердөө харин би ганцаар гунигийг хүснэм

Гунигладаггүйсэн бол надад бодох ухаан үгүй
Гунигладаггүйсэн бол надад хайрлах сэтгэл алга
Гуниглахдаа би бусдын зовлон, ирэх зовлонг өрсөж шүүнэм
Гуниг минь харин солгой гартны үгэн хэлхээ болон тайтгарнам.

Гуниг чи агуу юм аа.

/2007.05.08/

No comments:

Post a Comment