Sunday, November 20, 2011

Өвөл цас будрах нь
Үзэмж төгс охины царай мэт
Үмхлэн авч мэдрэхүй цэвдэг агаад амт үгүй
Өнгө хуурамч ажээ